Asociația Cluburilor Alcoolicilor în Recuperare „Don Orione”, prin Centrul Rezdențial de Reabilitare Socială pentru Alcoolism Iași oferă un program de recuperare complex, ce se desfășoară pe durata a 4 săptămâni (cu anumite excepții). Acesta cuprinde activități individuale și de grup, structurate pe nevoile identificate în evaluarea inițială. Programul constă în evaluare și consiliere medicală/ psihologică/ socială/ spirituală, educație pentru sănătate, terapie ocupațională, integrare în Grup de suport (Club). În mod normal, activitatea se desfășoară în regim rezidențial. În mod excepțional, activitatea se poate desfășura în regim de zi sau personalizat. Programul săptămânal este structurat astfel încât fiecare moment petrecut în centrul rezidențial să producă efecte semnificative asupra procesului de recuperare. Un program bine organizat duce către o viață organizată.