De ce ACAR „Don Orione”?Cine suntem?

Asociația Cluburilor Alcoolicilor în Recuperare „Don Orione” este o organizație apolitică, non-profit, non-guvernamentală, cu caracter independent, care funcționează în scopuri sociale caritabile și cultural-educative. Aceasta oferă servicii de recuperare psiho-socială, post-cură persoanelor cu probleme alcool-corelate şi familiilor acestora, utilizând abordarea Ecologico-Socială (Metoda Hudolin).

Despre noiServicii sociale autorizate

Asociația Cluburilor Alcoolicilor în Recuperare „Don Orione” este o instituție acreditată din anul 2006, de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale. Acreditarea autorizează și confirmă calitatea serviciilor sociale, în conformitate cu legislația în vigoare.

Servicii psihologice avizate

Asociația Cluburilor Alcoolicilor în Recuperare „Don Orione” este o instituție avizată de către Colegiul Psihologilor din România ca structură de psihologie clinică. Avizarea susține calitatea serviciilor psihologice oferite, în conformitate cu legislația în vigoare.

Parte a Școlii Europene de Alcoologie și Psihiatrie Ecologică

Asociația Cluburilor Alcoolicilor în Recuperare „Don Orione” a luat ființă cu susținerea științifică, formarea și colaborarea continuă a Școlii Europene de Alcoologie și Psihiatrie Ecologică, parte a World Association of Clubs of Alcoholics in Treatment (WACAT).

Experiență îndelungată

Asociația Cluburilor Alcoolicilor în Recuperare „Don Orione” are o experiență îndelungată în România, începând cu anul 2004, când a fost fondat primul Club (Grup de suport), în jud.Iași.În anul 2005, cu sprijinul Congregației „Mica Operă a Divinei Providențe”, s-a înființat Centrul Rezidențial de Reabilitare Socială pentru Alcoolism Iași.Activitatea a fost extinsă prin deschiderea Centrului Rezidențial de Reabilitare Socială pentru Alcoolism „Emanuel” Roman, în anul 2015, cu sprijinul Congregației „Slujitoarele Duhului Sfânt”. În anul 2023 Centrul Rezidențial de Reabilitare Socială pentru Alcoolism Iași și-a extins activitatea oferind servicii rezidențiale și femeilor care se confruntă cu problematica adicțiilor, iar Centrului Rezidențial de Reabilitare Socială pentru Alcoolism „Emanuel” Roman, s-a transformat în Centru de Asistență Comunitară pentru Dependențe „Emanuel” Roman. De-a lungul timpului s-au format noi Grupuri de suport, în diferite localități din zona Moldovei.

Abordare multidisciplinară

Asociația oferă o abordare multidisciplinară, echipa de intervenție fiind alcătuită din: medic psihiatru, psiholog clinician, asistent social, preot și voluntari (medici psihiatri, psihoterapeuți, psihologi, asistenți sociali, preoți, beneficiari și alții). Echipa de intervenție este calificată profesional și în domeniul adicțiilor, aflându-se sub o continuă formare pentru perfecționare profesională.

Confidențialitate și egalitate de șanse

Asociația asigură confidențialitatea tuturor informațiilor venite din partea persoanelor care accesează serviciile noastre. Atât personalul angajat, cât și voluntarii își desfășoară activitățile în cadrul asociației în conformitate cu deontologia și etica profesională, astfel încât informațiile care privesc beneficiarul să nu fie divulgate sau făcute publice, fără acordul persoanei în cauză. Personalul ACAR „Don Orione” acordă asistență specializată oricărei persoane aflate în dificultate, fără a face nici un fel de discriminare în privința genului, vârstei, rasei, naționalității, apartenenței etnice sau religioase, statutului social și/sau financiar al acesteia.

Colaborări și parteneriate

Asociația are o deschidere mare spre colaborări și parteneriate, acest lucru fiind confirmat de cele peste 30 de colaborări și parteneriate încheiate cu diverse instituții din domeniul adicțiilor și din alte domenii publice sau private: școli, biserici, spitale, penitenciare, asociații/fundații sociale.

Integrarea în comunitate

Programul ACAR „Don Orione” favorizează includerea socială prin prezența Clubului (Grupului de suport) în comunitatea din care persoana dependentă și familia/ susținătorii acesteia fac parte. Cu sprijinul Clubului, familia care se confruntă cu problema consumului de alcool-corelat, primește suport pornind de la prezența, experiența și exemplul membrilor existenți în clubul respectiv. Astfel, șansele unei eventuale recăderi sunt reduse, dacă se menține contactul cu Grupul de suport. De asemenea, când apar probleme acestea sunt înfruntate și depășite mai ușor.

Gradul de satisfacție al beneficiarilor noștri

Eficiența metodei noastre este confirmată de evaluarea serviciilor, realizată de către beneficiarii programului. Analiza chestionarului de satisfacție relevă faptul că în ultimii ani 94 % dintre beneficiarii care au parcurs programul nostru de recuperare au prezentat un grad ridicat de satisfacție.

Ambient plăcut

Gradul de satisfacție al beneficiarilor confirmă că activitățile din cadrul programului de recuperare se desfășoară într-un mediu ambiant plăcut. Spațiile destinate șederii sunt constant îngrijite și amenajate, astfel încât să creeze o atmosferă primitoare. Această atmosferă este consolidată de deschiderea și colaborarea personalului, care îmbină, în raportul cu beneficiarii, profesionalismul cu umanitatea. Aceste aspecte schimbă profund percepția asupra unui program riguros de recuperare, ajutând persoana dependentă să-și depășească temerile și să privească cu încredere procesul de recuperare. Puteți fi siguri că, în centrele Asociației Cluburilor Alcoolicilor în Recuperare „Don Orione”, veți găsi întotdeauna pe cineva care să vă asculte, să vă sprijine, să vă fie alături. Dincolo de eticheta de dependent, mereu va fi privit OMUL care are nevoie de ajutor.

Galerie fotoCalitate, nu cantitate

Problematica dependenței este complexă, așadar este necesară o intervenție individualizată, ținând cont de particularitățile fiecărei persoane. De aceea, avem un număr limitat de locuri în regim rezidențial (pentru bărbați - 9 locuri, pentru femei - 6 locuri) astfel încât fiecărui beneficiar și familiei sale să îi fie acordat timpul suficient și atenția necesară din partea specialiștilor.

Fără costuri impuse

Programul ACAR „Don Orione” dorește să fie accesibil fiecărei persoane care se confruntă cu problematica dependenței, fără a ține cont de statutul socio-financiar. Nu sunt impuse taxe pentru serviciile oferite, fiecare persoană alegând să facă o donație. Contribuția fiecăruia este esențială pentru continuarea programului și ajutorarea altor persoane.

Susținere îndelungată

Procesul de recuperare nu se termină odată cu încheierea programului rezidențial, ci continuă prin participarea la Grupul de suport, pe o perioadă nedeterminată și, în eventualele situații de criză, prin sprijinul specialiștilor ACAR „Don Orione”, solicitat de către beneficiar.

Evaluare inițială

Evaluarea inițială este realizată de echipa multidisciplinară (medic psihiatru, psiholog clinician, asistent social, coordonator de program) care creionează caracteristicile problematicii și pașii de urmat, în cazul în care se dorește un program de recuperare.

Tratament personalizat

Fiecare specialist din echipa multidisciplinară a ACAR „Don Orione” realizează o evaluare a situației beneficiarului și, ulterior, se indică un tratament personalizat, care să răspundă nevoilor identificate. Acest tratament este inclus într-un plan de intervenție, care cuprinde: probleme/nevoi identificate; obiective; modalitatea de intervenție/ tipuri de activități/ servicii oferite.